mitovi

Mitska muzika, uramljena slika
Mitska muzika, uramljena slika Afrički stil
Slika Mitska muzika Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 70 x 70 cm
 4.250,00 RSD
Srebrna lepotica, uramljena slika
Srebrna lepotica, uramljena slika Afrički stil
Slika Srebrna lepotica Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 60 x 80 cm
 3.600,00 RSD
Lepotica sa kopljem,  uramljena slika
Lepotica sa kopljem, uramljena slika Afrički stil
Slika Lepotica sa kopljem Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 60 x 80 cm
 3.600,00 RSD
Mama malawi,  uramljena slika
Mama malawi, uramljena slika Afrički stil
Slika Mama malawi Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 70 x 70 cm
 4.600,00 RSD
Put ka pijacu,  uramljena slika
Put ka pijacu, uramljena slika Afrički stil
Slika Put ka pijaci Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 30 x 30 cm
 1.500,00 RSD
Ljudi iz Savaiona,  uramljena slika
Ljudi iz Savaiona, uramljena slika Afrički stil
Slika Ljudi iz Savaiona Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 30 x 30 cm
 1.500,00 RSD
Kralj pustinje,  uramljena slika
Kralj pustinje, uramljena slika Afrički stil
Slika Kralj pustinje Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 30 x 30 cm
 1.500,00 RSD
Mama malawi,  uramljena slika
Mama malawi, uramljena slika Afrički stil
Slika Mama malawi Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 30 x 30 cm
 1.500,00 RSD
Afrička vatra,  uramljena slika
Afrička vatra, uramljena slika Afrički stil
Slika Afrička vatra Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 30 x 30 cm
 1.500,00 RSD
Afrička vatra,  uramljena slika
Afrička vatra, uramljena slika Afrički stil
Slika Afrička vatra Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 70 x 70 cm
 4.600,00 RSD
Afrički bubnjevi,  uramljena slika
Afrički bubnjevi, uramljena slika Afrički stil
Slika Afrički bubnjevi Reprodukcija originala u drvenom ramu Dimenzije slike: 35 x 100 cm
 3.600,00 RSD